traktor

Na enem najlepšem območju Slovenije, med bujnimi gozdovi, od leta 2006 deluje družba mareles d.o.o. Območje se ponaša z bogato gozdarsko in  žagarsko tradicijo, ponosni smo, da k  tej tradiciji prispevamo tudi v našem podjetju.

Zavedamo se, da so gozdovi del pretekle, sedanje in bodo tudi del prihodnje identitete prebivalcev teh območij, zato gozda ne jemljemo samo kot lesno bogastvo, ampak ga spoštujemo in iz njega črpamo samo toliko lesne mase, da ohranimo njegovo uravnoteženost, kakovost.

Lesno surovino pridobivamo v gozdovih na področju Menišije, od Borovnice na severu do Bloške planote na vzhodu, Vrhnike in Logatca na zahodu ter cerkniške doline na jugu. Menišija je širše območje gozdov vasi Begunje pri Cerknici, ime Menišija je dobila pokrajina po Bistriških menihih iz časov kartuzijanskega samostana Bistra pri Borovnici od leta 1200-1720.  Dobavljamo jo kupcem v Sloveniji, Italiji, Avstriji, Hrvaški. Iz tega lesa nastajajo izdelki, ki krasijo naše in tuje domove, z njim si mnogi grejejo dom. Les je obnovljiva naravna  surovina v naše domove prinaša domačnost in nam zagotavlja zdravo ter prijetno bivalno okolje.

Od nas vseh je odvisno, kakšno surovino si bomo za bivanje v bodoče izbrali v našem domu. Naše podjetje vam vsem priporoča izdelke in energijo iz lesa.

Les je lep.